SCEN46

Scen46 är en kollektiv scen i Göteborg där ett flertal olika scenkonstgrupper bedriver verksamhet.